Volunteer Pictures

Vivek Shankaran

Vivek Shankararan and Manav Sharma (Wesite Designer)

Cleaning 3Shanti Bhai and Chand Bhai cleaning 4cleaning 5Paint 2Paint JobPreparation for shiv ratriTemple cleaning 1ceiling PaintingDave Kanchan PaintingDeepak paintingKitchen Cleaning 7Mr Rajput paintingneeraj,rohan PaintingPrashad makingrenu PaintingDKB_5007DKB_5008DKB_5009DKB_5010DKB_5014DKB_5020DKB_5021Roof Tiles RepairDKB_5701DKB_5704DKB_5705DKB_5707DKB_5723DKB_5724DKB_5725DKB_5726DKB_5728Website Designer Manav SharmaVivek Shankaran